IT FR DE

Un dilemma: Platone o Aristofane?

Luciano Canfora
Un dilemma: Platone o Aristofane?